patroni

Patronat honorowy:

logo

dr Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze

logo

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Uniwersytet Śląski

logo

Ośrodek Badań nad Twórczością Czesława Miłosza, Uniwersytet Jagielloński

logo

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

logo

Komisja historycznoliteracka, PAN o/Katowice

logo

Biblioteka Śląska

logo

Festiwal Miłosza 

Patronat medialny:

logo

TVP Katowice

logo

Polskie Radio Katowice

logo

Kwartalnik „Konteksty”

logo

Miesięcznik „Śląsk”

logo

Miesięcznik „Odra”

logo

Dwumiesięcznik Literacki „TOPOS”

logo

Wydawnictwo „Pasaże”

logo

Wydawnictwo „Znak”

logo

Telewizja JAZZ

logo

TVZ – Telewizja Zabrze

logo

Nasze Zabrze Samorządowe