uczestnicy

Otwarcie Konferencji

Małgorzata Mańka-Szulik

Krzysztof Uniłowski

Joanna Kisiel

Joanna Zach

Zbigniew Kadłubek

JÓZEF OLEJNICZAK

Uczestnicy

Aleksander Fiut

Stefan Chwin

Tadeusz Sławek

Joanna Zach

Krzysztof Czyżewski

Jurek Hirschberg

Leonard Neuger

Stanley Bill

Karina Jarzyńska

Mariusz Jochemczyk

Anna Gawryś

Mateusz Antoniuk

Andrzej Zieniewicz

Marian Bielecki

Piotr Śliwiński

Andrzej Skrendo

Wacław Lewandowski

Józef Olejniczak

Marek Zaleski

Andrzej Franaszek

Marzena Woźniak-Łabieniec

Tomasz Wójcik

Ewa Kołodziejczyk

Paweł Bem

Piotr Millati

Marek Bernacki