PRZED I PO

Bolesław Leśmian

Zabrze

23–24.10.2023

O Konferencji

Pierwsza konferencja z cyklu Przed i po odbyła się jesienią 2017 roku i dotyczyła dzieła Brunona Schulza, następne w 2018 roku (Witold Gombrowicz) i w 2019 roku (Czesław Miłosz). W 2021 roku odbyła się konferencja poświęcona dziełu i legendzie Wisławy Szymborskiej. Dotąd ukazały się trzy monografie zbiorowe: Przed i po. Bruno Schulz (Kraków 2018) i w dwóch woluminach Przed i po. Witold Gombrowicz (Kraków 2019), a także Przed i po. Czesław Miłosz (Kraków 2021). Do tej pory w zabrzańskich spotkaniach uczestniczyło kilkudziesięciu najwybitniejszych znawców polskiej literatury modernistycznej, a zwyczajem stało się, że w ramach poprzednich konferencji odbywały się spotkania z gośćmi specjalnymi, którymi dotąd byli m.in. Anthony Miłosz, Rita Gombrowicz, Tomas Venclova, Klementyna Suchanow, Stanisław Baj, Michał Rusinek, Joanna Gromek-Illg, Jerzy Illg czy Janusz Stępiński, a towarzyszyły im także wydarzenia artystyczne. Tradycją programu „Przed i po” jest, że w trakcie całego roku szkolnego poprzedzającego konferencję pracujemy nad dziełem wybranego pisarza organizując warsztaty interpretacyjne w zabrzańskich liceach. W ich trakcie z jednej strony popularyzujemy twórczość i postać wielkich polskich modernistów, a z drugiej aktywizujemy młodzież licealną, która potem w aktywny sposób uczestniczy w konferencjach. Współpracujemy z krakowską Fundacją Miasto Literatury, Komisją Historycznoliteracką katowickiego oddziału PAN oraz wieloma mediami.

„Przed i po. Bolesław Leśmian” – cóż to znaczy? Koncepcja merytoryczna jest prosta i w kontekście tego, co się we współczesnej humanistyce („posthumanistyce”?, „nowej humanistyce”?) dzieje, wydaje się anachroniczna. Przyjrzyjmy się raz jeszcze wielkiemu dziełu Bolesława Leśmiana, podejmijmy trud reinterpretacji kanonicznych odczytań jego utworów, zapytajmy o to, jakie zjawiska kulturowe, literackie, historyczne „przygotowało” jego pojawienie się polskiej kulturze. Zapytajmy też o „pośmiertne życie” tego dzieła, jak tego poetę i jego wiersze, eseje oraz powieści „żyją” w pamięci zbiorowej, w recepcji, w końcu w twórczości pisarzy młodszych, także najmłodszych… Czy Leśmian ma nam – współczesnym, doświadczającym trudów współczesności jeszcze cokolwiek do powiedzenia? Czy jest po prostu pozycją na szkolnej liście lektur obowiązkowych i zjawiskiem historycznym? Dyskusje i już opublikowane (Schulz, Gombrowicz, Miłosz, Szymborska), a także czekające na druk (Różewicz) teksty stawiające podobne pytania dziełom autora Sklepów cynamonowych, autora Ferdydurke, autora Zniewolonego umysłu, autorki Końca i początku i autora Kartoteki są świetną ilustracją, że nie są to pytania bezzasadne czy banalne… Będące przedmiotem tegorocznego spotkania wielkie dzieło Bolesława Leśmiana – być może – da wiele odpowiedzi pomagających zrozumieć niełatwą współczesność. Umacnia przekonanie, że literatura wielkich polskich modernistów to ciągle jeszcze lekcja, którą w naszej współczesnej kulturze musimy „odrobić”.


Aktualności

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić do udziału w kolejnej, szóstej edycji Literackiej Konferencji Naukowej z cyklu Przed i po. Tegoroczna edycja w całości poświęcona będzie postaci i twórczości Bolesława Leśmiana. Konferencja odbędzie się w dniach 23–24 października 2023 r., w Sali Witrażowej budynku Muzeum Górnictwa Węglowego, w Zabrzu przy ul. 3 maja 19.

Zainteresowanych udziałem w ww. wydarzeniach prosimy o kontakt z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu, nr tel. 32 37 33 414. Ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny na stronie w zakładce „program”.


Zabrzańskie konferencje literackie:

MIĘDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA

2016  „wJĘZYKorzenie TOŻSAMOŚCI” – Horst Eckert / Janosch

NAUKOWA KONFERENCJA LITERACKA z CYKLU „PRZED i PO”

2017  Schulz i po Schulzu

2018  Przed i Po. Witold Gombrowicz

2019  Przed i po. Czesław Miłosz

2021  Przed i po. Wisława Szymborska

2022  Przed i po. Tadeusz Różewicz