archiwum

2022

V Literacka Konferencja Naukowa – Przed i po. Tadeusz Różewicz

Sztolnia Królowa Luiza, Łaźnia Łańcuszkowa, Zabrze, ul. Wolności 408

17 października

10.00

Uroczyste otwarcie sesji przez Panią Prezydent Zabrza dr Małgorzatę Mańkę-Szulik, wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Józef Olejniczak,
panel dyskusyjny „Poeci o Różewiczu” moderowany przez prof. dr. hab. Piotra Śliwińskiego z udziałem
Kacpra Bartczaka,
Natalii Malek,
Grzegorza Olszańskiego,
Joanny Roszak,
Krzysztofa Siwczyka

12.30

Dyskusja

13.00

prof. dr hab. Andrzej Skrendo, Uniwersytet Szczeciński
Po Różewiczu;

dr hab. Tomasz Bocheński, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
Inwencje starego poety;

prof. dr hab. Paweł Próchniak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
We śnie, w nocy. Uwagi o wygłosowym cyklu Poezji Tadeusza Różewicza;

prof. dr hab. Piotr Śliwiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Różewicz kontra Różewicz. O wewnętrznych konfliktach późnej poezji;

15.00

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

28 października

Muzeum Górnictwa Węglowego /sala witrażowa/, Zabrze, ul. 3-go maja 199.30

dr hab. Tomasz Kunz, Uniwersytet Jagielloński
Erotyzm jako źródło cierpień: „Śmieszny staruszek”, „Białe małżeństwo”, „Duszyczka”;

prof. dr hab. Anna Nasiłowska-Rek, Uniwersytet Warszawski
Kartoteka” i „Kartoteka rozrzucona” jako model tekstu otwartego…;

prof. dr hab. Barbara Sienkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Obok: Różewicz i Kajzar;

dr hab. Dorota Wojda, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
Jak czarodziejska szklana kula”. Azjatyckie reportaże Tadeusza Różewicza;

12.00

prof. dr hab. Stanisław Obirek, Uniwersytet Warszawski
Poza dedykacjami. Moje spotkania z Tadeuszem Różewiczem;

dr hab. Wojciech Browarny, prof. Uwr, Uniwersytet Wrocławski
Tadeusz Różewicz na Dolnym Śląsku po 24 kwietnia 2014 r. „U-życie” publiczne;

prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz, Uniwersytet Warszawski
Jak klasyk z klasykiem" O „Rozmowach i listach" Tadeusza Różewicza i Ryszarda Przybylskiego;

dr hab. Piotr Millati, prof. UG, Uniwersytet Gdański
Mizantrop Różewicz;

14.00

Przerwa

15.00

prof. dr hab. Wojciech Ligęza, Uniwersytet Jagielloński
Tadeusza Różewicza Deszcz w Krakowie oraz inne zapisy o tym mieście;

prof. dr hab. Tomasz Wójcik, Uniwersytet Warszawski
Zagadka bieli. (Nie)barwa w imaginarium poetyckim Tadeusza Różewicza;

dr Krzysztof Hoffmann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Różewicz parodiuje Derridę;

17.00

Uroczyste zakończenie konferencji

2021

IV Literacka Konferencja Naukowa – Przed i po – Wisława Szymborska

Sztolnia Królowa Luiza, Łaźnia Łańcuszkowa, Zabrze, ul. Wolności 408

25 października

9.30

Uroczyste rozpoczęcie konferencji z udziałem:

dr Małgorzaty Mańki-Szulik – prezydent Zabrza,

prof. dr hab. Ryszarda Koziołka – rektora Uniwersytetu Śląskiego,

prof. dr hab. Adama Dziadka – dziekana Wydziału Humanistycznego UŚ,

prof. dr hab. Dariusza Pawelca – dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa UŚ.

10.00

prof. dr hab. Tomasz Kunz, prof. UJ, Niewspółobecność. Wisława Szymborska i „wymiana tradycji”;

prof. dr hab. Ewa Graczyk, Głos Szymborskiej;

dr hab. Tomasz Bocheński, prof. UŁ, Anabaza Szymborskiej;;

Dyskusja

12.00

Przerwa

14.00

prof. dr hab. Marcin Jaworski prof. UAM, Szymborska sentymentalna;

prof. dr hab. Wojciech Ligęza, Świt – stwarzanie świata (Wokół „Wczesnej godziny” Wisławy Szymborskiej);

prof. dr hab. Józef Olejniczak, Mnie to nie dotyczy… Impresja;

Dyskusja

Sztolnia Królowa Luiza, Sala sprężarek, Zabrze, ul. Wolności 408

26 października

11.00

prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz, Zamiennik istnieniowy. Poetyka Wisławy Szymborskiej;

prof. dr hab. Paweł Próchniak, Naturalna oddychacja (ćwiczenia z respirologii poetyckiej);

prof. dr hab. Piotr Śliwiński, Zadry, ranki, strupki. Drobne kontuzje w wierszach Wisławy Szymborskiej;

prof. dr hab. Aleksander Nawarecki, Sól bez soli. O „wybrakowanym” tomie wierszy Wisławy Szymborskiej;

Dyskusja

13.45

Przerwa

15.00

prof. dr hab. Anna Węgrzyniakowa, Czego zabrakło Pamiątkowym rupieciom? Portret intymny Wisławy Szymborskiej – lektura książki Joanny Gromek-Illg Szymborska. Znaki szczególne;

dr hab. Dorota Wojda, „Dwa serduszka, cztery oczy" – „Pa!-role, Pa!-role". Listy Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza;

dr Krzysztof Hoffman, „Eksperyment nade wszystko” O wycinankach;

prof. dr hab. Grażyna Szewczyk, „W utopii nie można się utopić". O fenomenie poezji Szymborskiej w Szwecji;

Dyskusja

17.30

Uroczyste zakończenie konferencji

2019

III Literacka Konferencja Naukowa – Przed i po – Czesław Miłosz

Zabrze / Łaźnia Łańcuszkowa / ul. Wolności 408

10 października

9.30–10.30

Uroczyste otwarcie konferencji

Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza,

Krzysztof Uniłowski, Dyrektor INoLP im. I. Opackiego UŚ w Katowicach

Joanna Kisiel, Przewodnicząca Komisji Historycznoliterackiej, PAN o/Katowice

Joanna Zach, Kierownik Ośrodka Badań nad Twórczością Czesława Miłosza UJ

Zbigniew Kadłubek, Dyrektor Biblioteki Śląskiej

JÓZEF OLEJNICZAK – Prezentacja tomu: Przed i po. Witold Gombrowicz

10.30–10.45

Przerwa kawowa

10.45–13.30

Aleksander Fiut, Miłosz (nie)archiwalny;

Stefan Chwin, Polska Miłosza, Polska Herberta;

Tadeusz Sławek, Księżycowe wyspy. Blake, Żuławski, Miłosz;

Joanna Zach, „Żywa księga ludzkiego gatunku”. Na marginesie pism rozproszonych Czesława Miłosza;

Dyskusja

13.30–14.30

Przerwa obiadowa

14.30–16.30

Krzysztof Czyżewski, Rodzinna Europa XXI wieku;

Jurek Hirschberg, Tłumacz przydrożny: jak włóczyć się z Miłoszem po obcym języku i nie wpaść do rowu;

Leonard Neuger, Miłosz w Sztokholmie;

Stanley Bill, Rytmy Miłosza.

16.30–18.30

Karina Jarzyńska, Miłosz po Zagładzie: praktyki świadczenia;

Mariusz Jochemczyk, Miłosz w canoe. Impresja;

Anna Gawryś, Miłosz w oczach Oli Watowej;

Mateusz Antoniuk, „…na czym polega zaprawa ręki…” O pisaniu Miłosza;

Dyskusja

Zabrze / Łaźnia Łańcuszkowa / ul. Wolności 408

11 października

9.00–11.00

Andrzej Zieniewicz, Po Miłoszu, po dwudziestowieczności? Sztambuch, zmoralizm, przydrożność i przemilczenie – wiersz Miłosza pod koniec stulecia (i na początku następnego);

Marian Bielecki, Widma relatywizmu, czyli dlaczego Miłoszowi nie podobały się obyczaje erotyczne Jeleńskiego;

Piotr Śliwiński, Gwóźdź z porcelany. Szukając klucza do całości;

Andrzej Skrendo, Mistrz, czyli jak czytaliśmy Miłosza. Na przykładzie Pieska przydrożnego;

Wacław Lewandowski, Po Miłoszu Barańczak ‒ poetycki dialog o porcelanie;

Dyskusja

11.00–11.30

Przerwa kawowa

11.30–13.00

WSPOMINAMY MISTRZA. CZESŁAW MIŁOSZ
Prowadzenie: Józef Olejniczak

13.00–14.00

Przerwa obiadowa

14.00–16.00

Marek Zaleski, „Dolina Issy” i „Smutek tropików”: powinowactwo (choć nie z wyboru);

Andrzej Franaszek, O przyjaźni i dialogu Czesława Miłosza z Józefem Czapskim;

Marzena Woźniak-Łabieniec, Miłosz w BBC;

Tomasz Wójcik, Czesław Miłosz i mistrzowie Ładu. Dante, Linnaeus, Rilke;

Dyskusja

16.00–18.00

Ewa Kołodziejczyk, Z archiwum „Kontynentów” Czesława Miłosza;

Paweł Bem, Wszystkie październiki Czesława Miłosza;

Piotr Millati, „Gucio zaczarowany” – nie tylko dziecięca lektura Czesława Miłosza;

Marek Bernacki, Obywatel Poeta. Wizja Polski w „Prologu” Czesława Miłosza;

Dyskusja i podsumowanie konferencji

2018

II Literacka Konferencja Naukowa – Przed i po – Witold Gombrowicz

10 października 2018

19.00

„Prolog” konferencji – pokaz spektaklu Teatru TVP Biesiada u hrabiny Kotłubaj

11 października 2018

9.00

Uroczyste otwarcie konferencji:
Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Zabrza
prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski – Dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego
Przywitanie gościa honorowego pani Rity Gombrowicz
Prezentacja tomu Przed i po. Bruno Schulz

10.00–12.15

Jerzy Jarzębski, Stan współczesny gombrowiczowskiego śmiechu – Uniwersytet Jagielloński

Janusz Margański – literaturoznawca, tłumacz i secenarzysta filmowy, Cóż po Gombrowiczu?

Łukasz Garbal, „…wielkim patriotą był” Gombrowicz wobec Polski – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Tomasz Bocheński, Gombrowicza teoria inwencji – Uniwersytet Łódzki

Dyskusja

12.15–12.45

Przerwa kawowa

12.45–14.00

Spotkanie z panią Ritą Gombrowicz, prowadzi Tomasz Tyczyński – dyrektor Muzeum Gombrowicza w Wsoli

14.00–15.00

Przerwa obiadowa

15.00–17.15

Paweł Próchniak, Przeciw poetom (glosy) – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Wojciech Ligęza, Fascynacje, polemiki, ekstrawagancje. Muzyka i kultura muzyczna w „Dziennikach” Witolda Gombrowicza – Uniwersytet Jagielloński

Łukasz Tischner, „Nic nie wiem, nic nie rozumiem!” Zagadki „Ślubu” – Uniwersytet Jagielloński

Piotr Sadzik, Gombrowicz – pisarz anomii – Uniwersytet Warszawski

Krystian Korytko, Gombrowicz. Spalone w Zakopanem – Uniwersytet Śląski

Dyskusja

17.15–18.00

Prezentacja dorobku Muzeów Witolda Gombrowicza we Wsoli i Vence – Tomasz TyczyńskiAnna Spólna

12 października 2018

9.00

Tomasz Kaliściak, W Polsce czyli… w pupie kosmosu. O ostatniej powieści Witolda Gombrowicza – Uniwersytet Śląski

Barbara Sienkiewicz, Redundancja, erotyka, władza – „Kosmos” Witolda Gombrowicza – Uniwersytet Adama Mickiewicza

Tomasz Kunz, Leon-idiota, czyli (raz jeszcze) o „głupim Gombrowiczu” – Uniwersytet Jagielloński

Ewa Graczyk, Lud u Gombrowicza – Uniwersytet Gdański

Dyskusja

12.15–12.45

Przerwa na kawę

11.45–14.15

Aleksander Fiut, „Pokraj”, czyli Gombrowicz-plus – Uniwersytet Jagielloński

Marian Bielecki, Interpretacja niepotrzebna, czyli o tym, jak „poeta dobrej zmiany” Gombrowicza czytał – Uniwersytet Wrocławski

Andrzej Zieniewicz, „Trans-Atlantyk” jako reportaż z przeszłości (i jako powieść produkcyjna) – Uniwersytet Warszawski

Martyna Pańczak, Pisarz mniejszy? Nowele Gombrowicza i wizje „ludu, którego brak” – Uniwersytet Wrocławski

Aleksandra Naróg, Doświadczenie wstrętu w „Pamiętniku Stefana Czarnieckiego – Uniwersytet Jagielloński

Dyskusja

14.15–15.00

Przerwa obiadowa

15.00–16.15

Spotkanie autorskie z autorką biografii Witolda Gombrowicza Klementyną Suchanow, prowadzi Janusz Margański – literaturoznawca, tłumacz i scenarzysta filmowy

16.15–19.00

Piotr Millati, Lektury formacyjne Gombrowicza. „Dziennik psotnego chłopca George’a Hackera oraz „Kula i krzyż” Gilberta Chestertona – Uniwersytet Gdański

Filip Mazurkiewicz, Nędza intertekstualności, czyli Gombrowicz i Sienkiewicz – Uniwersytet Śląski

Anna Spólna, Mickiewicz jako argument. Wykorzystywanie figury „wieszcza” w Dzienniku, Testamencie i Wspomnieniach polskich Witolda Gombrowicza – Muzeum im. Gombrowicza

Paweł Jasnowski, Gombrowicz – Bernhard albo o „sztuce mącenia” – Uniwersytet Jagielloński

Wojciech Śmieja, Rosyjska lekcja Gombrowicza. Recepcyjne echa rosyjskiego przekładu Dziennika – Uniwersytet Śląski

Dyskusja

Zakończenie konferencji