uczestnicy

Panel dyskusyjny:

prof. dr. hab. Piotr Śliwiński

Kacper Bartczak

Natalia Malek

Grzegorz Olszański

Joanna Roszak

Krzysztof Siwczyk

Konferencja:

prof. dr. hab. Andrzej Skrendo

dr. hab. Tomasz Bocheński, prof. UŁ

prof. dr. hab. Paweł Próchniak

prof. dr. hab. Piotr Śliwiński

dr. hab. Tomasz Kunz

prof. dr. hab. Anna Nasiłowska-Rek

prof. dr. hab. Barbara Sienkiewicz

dr. hab. Dorota Wojda, prof. UJ

prof. dr. hab. Stanisław Obirek

dr. hab. Wojciech Browarny, prof. Uwr

prof. dr. hab. Andrzej Zieniewicz

dr. hab. Piotr Millati, prof. UG

prof. dr. hab. Wojciech Ligęza

prof. dr. hab. Tomasz Wójcik

dr Krzysztof Hoffmann